Izvodimo remontne radove na mlinovima uglja i dodavačima uglja na termoenergetskim postrojenjima, kao i sanaciju i zamenu kanala vazduha, kanala aero-smeše i kanala dimnog gasa.

Pružamo usluge izvođenja radova na montaži i demontaži proizvodnih, industrijskih,  magacinskih i radioničkih hala, i izradjujemo gradilišne prenosive kancelarijske i magacinske kontejnere standardne veličine ili po meri.

Vršimo antikorozivnu zaštitu čeličnih konstrukcija koje izrađujemo.