Šljunak

U ponudi PDV Inženjeringa mogu se naći agregati različitih namena, a među njima prvenstveno treba istaći "Moravski’’ šljunak, koji po svojim svojstvima i karakteristikama zadovoljava najviše standarde u građevinarstvu.

Šljunak je sedimentna stena koja se sastoji od nevezanih zrna veličine od 2mm do 75mm. Šljunak se prema svojoj nameni deli u pet kategorija a samim tim odvajanje (separisanje) se vrši na sledeće grupe:

Šljunak
Separacija 1: 0 do 4 mm (pesak)
Šljunak
Separacija 2: 4 do 8 mm
Šljunak
Separacija 3: 8 do 16 mm
Šljunak
Separacija 4: 16 do 32 mm
Šljunak
Separacija 5: dijametra preko 32 mm (iberlauf)

Nakon pranja tek iskopan šljunak se neformalno naziva „prirodni šljunak“.

Sve pomenute grupe se nalaze u ponudi PDV Inženjeringa, tako da vam možemo garantovati kontiuniranu isporuku. Sam kvalitet naših agregata omogućava primenu od nasipanja za pripremu gornjeg stroja trotoara i kolovoza, do izrade betona visokih čvrstoća za hale i mostove.

ŠljunakŠljunak