Humus

U ponudi PDV Inženjeringa može se naći visoko kvalitetno humusno zemljište. Ovo zemljište je dobro obezbeđeno lako pristupačnim fosforom i kalijumom i po svojoj ph vrednosti je neutralno, što ga čini idealnim za korišćenje u baštama i voćnjacima.

Humus
Humus

U industriji, ovo zemljište se koristiti kao podloga za proizvodnju u različitim glistenicima ili kao baza za razne mešavine. Za baštensku proizvodnju se koristi mešavina 7 prema 3, a za voćarstvo i uzgoj cveća 9 prema 1. Takođe nalazi široku primenu u rasadničkoj proizvodnji biljnih kultura.

Humusno zemljište, koje vam nudi PDV Inženjering, koristi se i u sistemima intenzivnog plasteničkog i stakleničkog uzgoja, kao dopuna bazičnom zemljištu ili kao sâmo bazično zemljište.

Humus
Humus

U građevinarstvu ovakav tip zemljišta je pogodan kako za nasipanje, tako i za formiranje zelenih površina