PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 2015. godine kao kompanija sa pretežnom delatnošću u oblasti izvođenja termoizolaterskih radova i izgradnje skela na industrijskim objektima u Republici Srbiji. Kompanija 2016. godine prihvata i uvodi standarde ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (ex OHSAS 18001), za koje biva sertifikovana od strane licenciranog tela za sertifikaciju i implementaciju standarda, a 2019. godine uvodi takođe i standarde ISO 50001 i ISO 27001. Ubrzo nakon osnivanja, kompanija proširuje svoju poslovnu delatnost najpre na bravarske i zavarivačke radove, a u narednim godinama u svoj poslovni portfolio dodaje i poslove sanacije i rekonstrukcije vatrostalnih konstrukcija, izgradnju toplovodnih instalacija, kao i poslove čišćenja industrijskih objekata industrijskim usisivačima. Kompanija pretežno obavlja svoju delatnost na postrojenjima termoelektrana, spalionica otpada, rafinerija nafte i petrohemije, cementara, gradskih toplana, industrijskih hladnjača, kao i na drugim industrijskim objektima.

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE danas predstavlja modernu i brzorastuću kompaniju čije je ime postalo prepoznatljivo u svojoj branši kao sinonim za kvalitet, preciznost, pouzdanost, odgovornost i tačnost u poštovanju rokova. U svojim poslovnim aktivnostima kompanija koristi najsavremeniju opremu, mehanizaciju, mašine, alate, uređaje i potrebna transportna sredstva. Naši stručni i obučeni zaposleni raspolažu svim relevantnim diplomama, sertifikatima i licencama neophodnim za realizaciju svih radova i usluga iz našeg portfolija. Takođe, prilikom izvođenja radova i pružanja usluga kompanija posebno brine o očuvanju čiste i zdrave životne sredine.

PDV INŽENJERING DOO VALJEVO-POPUČKE u svom planu poslovanja ima i formiranje centra za obučavanje radnika za deficitarna zanimanja u Republici Srbiji, kao što su izolateri, skelari, vatrostalni zidari, bravari i zavarivači, čime bi se ispunio jedan od glavnih ciljeva politike kvaliteta kompanije, a to je stalno usavršavanje zaposlenih u cilju poboljšanja kvaliteta izvođenja radova, povećanja nivoa bezbednosti na radu, kao i u cilju podizanja svesti o značaju očuvanja, zaštite i unapređenja životne sredine.